نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای آناتومی برگ ودمبرگ در سه گونه گلابی در استان گیلان (Pyrus L.)

دوره 10، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 99-110

نسیبه دهقان؛ سیاوش حسینی سرقین؛ رشید جامعی