نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر نانوذرات نقره بر بیان ژن‌های اگزوتوکسین A و S در سودوموناس آئروژینوزا

دوره 10، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 37-52

محمد همتی؛ زهرا کشتمند؛ کتایون برهانی