نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی قارچی غالب و کیفیت فیزیک و شیمیایی در آب استخرهای شنای سرپوشیده

دوره 11، شماره 42، تابستان 1400، صفحه 81-92

الهام دامنی؛ رضوانه جوانمرد؛ پریسا شریف زاده؛ علی خسروشیری؛ نسرین رضایی