نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر پتانسیل‌‌های نانوساختارهای فلزی- آلی در ایمنی مواد ‌غذ

دوره 11، شماره 41، بهار 1400، صفحه 41-66

محمدعلی قاسم زاده؛ ریحانه موقاری؛ فاطمه باقری