نویسنده = �������� �������� �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. نام‌های محلی درختان تیره‌های زیتون، گُلسُرخیان، بیدیان، نمداریان و ناروَنیان در ایران

دوره 11، شماره 42، تابستان 1400، صفحه 5-34

قاسم حبیبی بی بالانی؛ فاطمه موسی زاده صیاد محله


2. نام‌های محلی درختان تیره‌های افراییان، اَنجیلیان، باقلاییان، توسکایان، خرمالوییان، راشیان، شمشادیان و گردوییان در ایران

دوره 10، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 55-84

قاسم حبیبی بی بالانی؛ پریسا محمدپور؛ فاطمه موسی زاده صیاد محله