نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. نام‌های محلی درختان تیره‌های افراییان، اَنجیلیان، باقلاییان، توسکایان، خرمالوییان، راشیان، شمشادیان و گردوییان در ایران

دوره 10، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 55-84

قاسم حبیبی بی بالانی؛ پریسا محمدپور؛ فاطمه موسی زاده صیاد محله