نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پراکنش، فراوانی و تغییرات فصلی میکروجلبک‌های سد 15 خرداد قم

دوره 10، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 5-23

حسن بختیاری؛ لعبت تقوی؛ سید احمد میرباقری؛ طاهر رجایی؛ مهدی رمضانی