نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر برداشت میکروجلبک‌ها از محیط‌های آبی با استفاده از روش‌های زیستی

دوره 11، شماره 41، بهار 1400، صفحه 85-106

حسن بختیاری؛ رضا انصاری طادی؛ ابوعلی گلزاری


2. بررسی پراکنش، فراوانی و تغییرات فصلی میکروجلبک‌های سد 15 خرداد قم

دوره 10، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 5-23

حسن بختیاری؛ لعبت تقوی؛ سید احمد میرباقری؛ طاهر رجایی؛ مهدی رمضانی