نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مکان‌‌های ژنی مرتبط با تحمّل به تنش خشکی در لاین‌‌های نوترکیب برنج ایرانی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 53-70

فاطمه امیرکلایی؛ حسین صبوری؛ لیلا اهنگر؛ مهدی زارعی؛ حسین حسینی مقدم