نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بیولوژی تولیدمثل ماهی مرکب بزرگ (Sepia pharaonis, Ehrenberg, 1831) در آب‌‌های شمالی خلیج فارس

دوره 10، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 85-98

نصیر نیامیمندی؛ علی مبرزی؛ غلام مرادی؛ خسرو آئین جمشید