نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ساپونین استخراج شده از گیاه خارخاسک (Tribulus terrestris) بر فعالیت و ساختار آلفاگلوکوزیداز

دوره 9، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 1-18

سما علیجانی؛ آزاده حکمت؛ سارا خاوری نژاد