موفقیت فصلنامه بیولوژی کاربردی جهت پذیرش در پایگاه بین‌المللی

DOAJ

 

عنوان پایگاه

وضعیت

لینک نشریه در پایگاه

DOAJ

نمایه شده

Link

ROAD

نمایه شده

Link

DRJR

 نمایه شده  Link
CIVILICA  نمایه شده Link
 magiran  نمایه شده  Link 
سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد موجود Link

 

 

 

          

                                                          

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 1-200 

1. مروری بر فیبرین غنی از پلاکت و کاربرد آن در درمان بیماری ها

صفحه 3-20

ناصر کلهر؛ محسن شیخ حسن؛ فاطمه نصیری؛ آذر شیخ الاسلامی


4. مروری بر روش های تشخیص آزمایشگاهی ویروس هپاتیت C

صفحه 53-66

عباس مروتی؛ سمیه دهقانی سانیج؛ اشکان دیربازیان؛ هما آزادگان؛ شیما آقایی؛ حسن وحیدی امامی


6. مقایسه سطح IgM آنتی فسفاتیدیل کولین خون محیطی قبل و حین درمان بیماران مبتلا به سل ریوی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی شهرستان زاهدان

صفحه 81-96

عباسعلی نیازی؛ فاطمه ﮐﻮرﮐﯽ ﻧﮋاد قرائی؛ نزارعلی مولایی؛ ستاره عزیزی؛ زهرا ﮐﻮرﮐﯽ ﻧﮋاد قرائی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا الکترونیکی
2538-3434