موفقیت فصلنامه بیولوژی کاربردی جهت پذیرش در پایگاه بین‌المللی

DOAJ

 

عنوان پایگاه

وضعیت

لینک نشریه در پایگاه

DOAJ

نمایه شده

Link

ROAD

نمایه شده

Link

DRJR

 نمایه شده  Link
CIVILICA  نمایه شده Link
 magiran  نمایه شده  Link 
سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد موجود Link

 

 

 

          

                                                          

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 38، تابستان 1399 

1. بررسی پراکنش، فراوانی و تغییرات فصلی میکروجلبک‌های سد 15 خرداد قم

صفحه 5-23

لعبت تقوی؛ سید احمد میرباقری؛ مهدی رمضانی؛ حسن بختیاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا الکترونیکی
2538-3434

ابر واژگان